contoare

Comunicatoare Radio UHF/VHF

Comunicatoare Radio UHF/VHF

Comunicarea alarmelor în dispeceratul de monitorizare prin reţea radio independentă - cea mai sigură soluţie la ora actuală.

 Reţeaua de comunicare poate fi creată în benzile radio VHF sau UHF.

Local, reţeaua radio poate acoperi 5 pana la 20 km. Mesajele pot fi transmise pe distanţe nelimitate prin utilizarea de repetoare, care repetă mesajele prin canal radio, Ethernet sau GPRS.

Mesajele sunt trimise în protocol Contact ID oferind informaţii detaliate despre evenimente (număr unic obiect, tipul de eveniment, locaţie, etc)

Transmisie simultană în frecvenţe paralele.

Mesajele pot fi transmise simultan în două frecvenţe paralele din aceeaşi bandă.

Mesajele sunt transmise în doar 75-95 ms ceea ce reduce semnificativ timpul alocat pentru a transmite mesaje de la un număr mare de obiective (în acelaşi timp) pe o frecvenţă radio.

Controlul comunicaţiei.

Emiţătoarele pot trimite mesaje periodice "ping"  cu scopul de a monitoriza comunicarea între emiţător şi receptor.

Sistemul de reţea radio este creat pentru a lucra în mod autonom în reţeaua companiei de securitate, asigurând, prin urmare, un control complet al comunicării şi nu în ultimul rând o securitate sporită prin însăşi dificultatea de a sabota comunicarea între sistemele de alarmă şi dispecerat de către persoane răuvoitoare.

Mesaje de alarmă sunt trimise prin protocol Contact ID. Acest lucru înseamnă că informaţiile transmise sunt detaliate.

Mesajele sunt transmise dispeceratului direct sau prin intermediul repetoarelor, în funcţie de distanţă şi interferenţele de mediu geografic între un emiţător şi un receptor. În funcţie de cerinţele diferitelor sisteme de codificare pot fi utilizate: RAS-3, RAS-2M Lars, Lars-1 și Milcol-D.

COMUNICATOARE RADIO

Puterea comunicatoarelor poate fi ajustată între 1,5 W şi 5 W. Ea depinde de reţea /sau necesităţile clientului.

Avantajele exclusive oferite de comunicatoarele radio TRIKDIS:

• Compatibile cu Paradox, DSC, Caddx, Pyronix şi alţi producători de sisteme de alarmă, citirea mesajelor făcându-se direct de pe data bus;
• Formatul codificat al mesajelor previne intrarea în reţea a persoanelor neautorizate;
• Compatibile cu diverse sisteme radio, pot fi integrate în reţele radio existente;
• Control constant a conexiunii cu dispeceratul prin mesajele “Ping” ;
• Foarte rapide şi foarte usor de configurat via USB;
• Accesul la configurarea comunicatoarelor radio este securizat cu 2 nivele de parole;
• Comunicatoarele pot fi blocate de catre producător pentru o singură companie de securitate;

T10 - comunicator radio VHF compatibil cu Paradox, DSC, Caddx, Pyronix. Citeşte mesajele direct din centrala de alarmare prin DATA BUS.
T10U - comunicator radio UHF compatibil cu Paradox, DSC, Caddx, Pyronix. Citeşte mesajele direct din centrala de alarmare prin DATA BUS.

Nu sunt produse în această categorie.